Start Rada Pedagogiczna
Nasza Rada Pedagogiczna Drukuj Email

Aktualnie w naszej placówce zatrudnionych jest 42 nauczycieli. Wszyscy legitymują się pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. W naszych szkołach pracuje 7 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 4 wychowania przedszkolnego, 4 polonistów, 4 nauczycieli języków obcych, 3 matematyków, 3 wu-efistów i wielu innych specjalistów. W skład grona wchodzi 36 kobiety, co stanowi około 86 % i 6 mężczyzn, co daje 14 % ogółu zatrudnionych. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone są przez specjalistów, co gwarantuje wysoki poziom usług pedagogicznych świadczonych przez szkołę na rzecz dzieci i młodzieży.


L.p Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Inne informacje
1. Kolon Małgorzata przyroda dyrektor
2. Perczyńska Dorota język polski wicedyrektor
3. Szaga Agnieszka matematyka wicedyrektor
4. Adamczyk - Ziółkowska Małgorzata bibliotekarz
5. Andrzejewska Jolanta wychowawca świetlicy
6. Augustyniak Agata język angielski,
język rosyjski
wych. kl.IIB Gim.
7. Bawor Małgorzata
8. Bella - Więcka Ewa edukacja wczesnoszkolna wych. kl.1b SP
9. Biernat Anna język polski
10. Drwęcka Agnieszka matematyka
11. Duchnowska Monika język polski
12. Dziełak Monika wychowanie przedszkolne oligofrenopedagog
grupa 1 i 2 (3,4-latki)
13. Furczak Wioleta religia
14. Jakubczak Magdalena język angielski,
15. Januszek Anna edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3b SP
16. Jażdżyk Ewa wych. świetlicy
17. Karczewski Grzegorz matematyka
18. Kęsak Daniel w-f
19. Kosiorowska Anna edukacja wczesnoszkolna, wych.kl.3a SP
20. Majewska Nina pedagog szkolny
21. Marcinkowska Agata wychowanie przedszkolne, gr.1
22. Markowicz Barbara matematyka,
23. ks.Michalski Marek religia,
24. Mikulska-Pietrzak Aneta biologia,
chemia
przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
wych. kl. 4a SP
25. Niezgoda Wioleta język polski wych. kl. IIIB Gim.
26. Oleszko Anna geografia
muzyka
zajęcia artystyczne
wych. kl 5a SP
27. Olkowska Magdalena edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 2b SP
28. Paczkowska Wioleta język angielski,
29. Parys Danuta historia, WOS
30. Pawlak Anna plastyka
zajęcia artystyczne
wych. kl. 6b SP
31. Piotrowska Dorota wychowanie przedszkolne wych. gr.4
32. Piwowar Dorota język niemiecki wych. kl. IIIA Gim.
33. Przybysz-Wydra Maria edukacja wczesnoszkolna,
w-f ( fakultet)
wych. kl. 2a SP
34. Rembecka Renata ) wychowawca świetlicy
35. Sepełowska Anna )wychowanie przedszkolne gr.4
36. Siemińska Bożena edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie do życia w rodzinie
wych. kl. 3c SP
37. Syrokomska Sylwia psycholog
38. Szaszkow Jurij język angielski
39. Szczepańczyk Dariusz fizyka,
zajęcia techniczne,
edukacja dla bezpieczeństwa,
40. Szczublińska Maria edukacja wczesnoszkolna wych. kl. 1a SP
41. pedagog specjalny,
42. Świątecka Katarzyna w-f,
przyroda
wych. kl.5b SP
43. Świątecki Ryszard w-f wych. kl. IIA Gim.
44. Więch Małgorzata
45. Wojciechowska Judyta
46. Wnęk Jarosław informatyka,
47. Zajączkowska Aneta wychowanie przedszkolne wych.gr.2
48. Zielińska Jadwiga logopeda;