Start Organizacja pracy szkoły
Organizacja pracy szkoły Drukuj Email

Podstawowe informacje o organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.


  Sekretariat szkoły: pon.- pt. 715 - 1515


  Czas trwania zajęć lekcyjnych
 1. 800 - 845;
 2. 850 - 935;
 3. 945 - 1030;
 4. 1035 - 1120;
 5. 1135 - 1220;
 6. 1235 - 1320;
 7. 1330 - 1415;
 8. 1420 - 1505;
 9. 1510 - 1555;


  Świetlica szkolna
 • pn. - pt. 700 - 1630


  Stołówka szkolna:
 • I przerwa obiadowa 1120 - 1135
 • II przerwa obiadowa 1220 - 1235
 • cena obiadu - 4,75zł


  opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania (udzielanie pierwszej pomocy, przedlekarskiej, prowadzenie bilansów, przesiewów, edukacja zdrowotna i profilaktyczna):
 • pn. - 730 - 1430
 • czw.- 800 - 1535
 • pt. - 1130 - 1535