Start Ceremoniał szkolny Co to jest ceremoniał szkolny?
Co to jest ceremoniał szkolny? Drukuj Email

Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.