Start Patron Podaruj nam 1% swojego podatku
Podaruj nam 1% swojego podatku Drukuj Email
Apel do rodziców
Ulotka informacyjna


Poszukując instytucji i osób, którzy dążą tak jak my do rozpropagowania osiągnięć Naszego Patrona – Witolda Zglenickiego, udało nam się nawiązać kontakt z Fundacją Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego.

Prezesem Fundacji jest p.Marek Zawadzki. Fundacja powstała dla przypomnienia światu, a szczególnie Polakom, osoby Inżyniera, jego dokonań w dziedzinie przemysłu naftowego i zasług dla polskiej nauki. Fundacja jest instytucją charytatywną i zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na zakup i nieodpłatnym przekazywaniem polskim szkołom ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym nowoczesnego wyposażenia laboratoryjnego z dziedziny energoelektroniki. Udzieliła już pomocy Politechnice Gdańskiej i wielu szkołom średnim, a w bieżącym roku szkolnym przekazała środki finansowe Naszemu Gimnazjum na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej - za co bardzo serdecznie dziękujemy.

o działalności Fundacji

W ramach dalszej współpracy z Fundacją Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego postanowiliśmy podpisać deklarację współpracy w celu pozyskiwania dalszych środków na zakup pomocy laboratoryjnych dla szkolnych pracowni fizyki, chemii, biologii i innych pomocy szkolnych. Pieniądze będą zbierane w ramach odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych i przelewane na konto fundacji skąd zostaną przekazane naszym szkołom.


Zobacz większe...

Szanowni Państwo!!!

W imieniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej zwracam się z gorącą prośbą o przekazanie 1% odpisu od podatku Fundacji Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego – naszego Patrona. Przekazany odpis w wyniku podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Fundacją a Zespołem trafi na rachunek szkoły. Z tak zgromadzonych środków zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Z wyrazami wdzięczności

Małgorzata Kolon – Dyrektor


Fundacja Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego

ul. Poznańska 14/41 84 – 230 Rumia

KRS: 0000177013

NIP: 5882066907

Regon: 192979644

Nr konta: 91 1140 1153 0000 2310 8500 1001 Bank Rozwoju Eksportu w Gdyni